Kas teil on kaebus ELi institutsiooni või asutuse kohta?

Töökohad

Menetlus

Euroopa Ombudsmani sekretariaadi vabad alalised ametikohad täidetakse asutusesisese üleviimise või edutamise teel, muude ühenduse institutsioonide või asutuste ametnike üleviimise või lähetamise teel või Euroopa Personalivaliku Ameti (EPSO) või Euroopa Liidu institutsiooni või asutuse korraldatud avaliku konkursi tulemusel koostatud varunimekirjast värbamise teel.

Ajutiste teenistujate töökohtade teated avaldatakse sisevõrgus, et edendada praeguste töötajate karjääri, või Euroopa Ombudsmani veebilehel. Tavaliselt saadab ombudsman vabade töökohtade teated ka Euroopa Liidu muudele institutsioonidele. Ombudsmani büroos sagedamini vajatava profiiliga töökohtade jaoks võidakse avaldada alaline konkursikutse, et luua kandidaatide reserv, keda vajaduse korral kutsuda katsetele ja vestlusele.

Ühel või mitmel valikumenetlusel edukaks osutunud kandidaatidel, kes on eriti huvitatud Euroopa Ombudsmani büroos töötamisest, palutakse võtta ühendust ombudsmani personali-, haldus- ja eelarvetalitusega.

Vabad ametikohad

Praegused tööpakkumised:

Inquiries Officer in the Office of the European Ombudsman OMB/6/2022 - Temporary agent - AD5 Call for expression of interest  for immediate recruitment & drawing-up a reserve list

The inquiries officer in the Ombudsman's Office must necessarily have a very good command of English. The documents concerning the call for expression of interest are therefore only available in English.

Candidates are informed that they are not allowed to contact personally members of the Selection Committee and that doing so constitutes grounds for disqualification from the procedure.

Taotluste esitamise tähtaeg on läbi

Välislingid

EPSO Külastage veebisaiti EU Careers, kus saate otsida töövõimaluste andmebaasist ELi institutsioonide ja ametite alaliste ja ajutiste töökohtade pakkumisi, sealhulgas võimalusi lepingulistele töötajatele, praktikapakkumisi ja lähetusvõimalusi.

Praktikavõimalused

Nõuded

Kaks korda aastas pakub ombudsman eelkõige ülikooli lõpetanutele või samaväärse haridusega isikutele praktikakohti. Praktikaperioodid algavad tavaliselt iga aasta 1. septembril ja 1. jaanuaril. Praktikakutse avaldatakse iga praktikaperioodi kohta, tavaliselt 1. veebruaril ja 1. mail. Kutses kirjeldatakse vajatavaid profiile. Praktika toimub lähtuvalt büroo vajadustest kas Strasbourgis või Brüsselis.

Ombudsmani büroo praktikandid peavad oskama väga hästi inglise keelt, seepärast peab saadetav avaldus olema inglise keeles. Samadel põhjustel on ka teave praktikale kandideerimise avalduste kohta ainult inglise keeles.

Traineeship period September 2022-August 2023 - OMB/T/2022/9

We invite you to apply for a traineeship starting on 1 September 2022. We offer paid traineeships for a period of one year.

The Ombudsman is offering traineeships in:

  1. case handling
  2. digital communication

Taotluste esitamise tähtaeg on läbi

Traineeship period January 2023-December 2023

After considering the very limited traineeship possibilities the Ombudsman's Office is able to offer in January 2023, the Ombudsman will not organise a second trainee selection in 2022. Information about the selection procedure for the traineeship period starting in September 2023 will be published on our website in February 2023.