Kas teil on kaebus ELi institutsiooni või asutuse kohta?

Töökohad

Menetlus

Euroopa Ombudsmani sekretariaadi vabad alalised ametikohad täidetakse asutusesisese üleviimise või edutamise teel, muude ühenduse institutsioonide või asutuste ametnike üleviimise või lähetamise teel või Euroopa Personalivaliku Ameti (EPSO) või Euroopa Liidu institutsiooni või asutuse korraldatud avaliku konkursi tulemusel koostatud varunimekirjast värbamise teel.

Ajutiste teenistujate töökohtade teated avaldatakse sisevõrgus, et edendada praeguste töötajate karjääri, või Euroopa Ombudsmani veebilehel. Tavaliselt saadab ombudsman vabade töökohtade teated ka Euroopa Liidu muudele institutsioonidele. Ombudsmani büroos sagedamini vajatava profiiliga töökohtade jaoks võidakse avaldada alaline konkursikutse, et luua kandidaatide reserv, keda vajaduse korral kutsuda katsetele ja vestlusele.

Ühel või mitmel valikumenetlusel edukaks osutunud kandidaatidel, kes on eriti huvitatud Euroopa Ombudsmani büroos töötamisest, palutakse võtta ühendust ombudsmani personali-, haldus- ja eelarvetalitusega.

Vabad ametikohad

Praegused tööpakkumised:

Inquiries Officer in the Office of the European Ombudsman OMB/6/2022 - Temporary agent - AD5 Call for expression of interest  for immediate recruitment & drawing-up a reserve list

The inquiries officer in the Ombudsman's Office must necessarily have a very good command of English. The documents concerning the call for expression of interest are therefore only available in English.

Candidates are informed that they are not allowed to contact personally members of the Selection Committee and that doing so constitutes grounds for disqualification from the procedure.

Dear candidates,

We would like to inform you that by 20 December 2022 all applicants should have been informed by e-mail about the status of their application.  

On 28 February 2023, candidates having submitted a case study were informed about the outcome of the selection committee's assessment.

 •  
  Deadline for applications
  12 September 2022
 •  
  Admissibility & eligibility check
  September & October 2022
 •  
  Comparative assessment of applications (assessment of qualifications, experience & motivation)
  November & December 2022
 •  
  Case study analysis (written test)
  January & February 2023
 •  
  Interviews with the Selection Committee
  March & April 2023
 •  
  Publication of the reserve list
  April 2023

Taotluste esitamise tähtaeg on läbi

Välislingid

EPSO Külastage veebisaiti EU Careers, kus saate otsida töövõimaluste andmebaasist ELi institutsioonide ja ametite alaliste ja ajutiste töökohtade pakkumisi, sealhulgas võimalusi lepingulistele töötajatele, praktikapakkumisi ja lähetusvõimalusi.

Praktikavõimalused

Nõuded

Igal aastal pakub Euroopa Ombudsman üheaastast tasustatavat praktikat ülikooli või kõrgkooli lõpetanutele, kellel on suur huvi Euroopa Liidu projekti vastu ja eelkõige selle vastu, kuidas ELi institutsioonid ja nende administratsioon suhtlevad kodanikega.

Tavaliselt avaldatakse teated soovitud profiilide ja iga profiili kohta esitatavate nõuete kohta veebruaris ning praktika algab iga aasta 1. septembril. Praktika toimub kas Strasbourgis või Brüsselis vastavalt büroo vajadustele.

Alates 2023. aastast rakendab Euroopa Ombudsman kinnitatud puudega praktikantide toetusprogrammi.

Ombudsmani büroo praktikandid peavad oskama väga hästi inglise keelt, seepärast peab saadetav avaldus olema inglise keeles. Samadel põhjustel on ka teave praktikale kandideerimise avalduste kohta ainult inglise keeles.

Traineeship 2023 - Traineeship for persons with disabilities - OMB/T/2023/5

We invite you to apply for a traineeship specifically addressed to persons with disabilities starting on 1 September 2023. We offer one paid traineeship for a period of one year.

Saada avaldus

Traineeship 2023 - Case-handling - OMB/T/2023/3

We invite you to apply for a traineeship in the domain of "case-handling" starting on 1 September 2023. We offer up to five traineeships for a period of one year.

Saada avaldus

Traineeship 2023 - Digital communication - OMB/T/2023/4

We invite you to apply for a traineeship in the domain of "digital communication" starting on 1 September 2023. We offer one paid traineeship for a period of one year.

Saada avaldus