Kas teil on kaebus ELi institutsiooni või asutuse kohta?

Resultat av Europeiska ombudsmannens avslutade undersökningar 2017

Resultat av Europeiska ombudsmannens avslutade undersökningar 2017

Frågan reglerad av institutionen, vänskaplig förlikning helt eller delvis uppnådd

166

45,7 %

Inga administrativa missförhållanden påträffade

164

45,2 %

Inga ytterligare undersökningar motiverade

27

7,4 %

Påträffat administrativt missförhållande

24

6,6 %

Övrigt

11

3,0 %

Anm.: I några fall finns det två eller flera skäl till att ombudsmannen avslutade undersökningar. Procentsiffrorna ovan blir därför totalt över 100 procent.