Kas teil on kaebus ELi institutsiooni või asutuse kohta?

Strategiskt arbete under 2017

Strategiskt arbete under 2017

4

Strategiska undersökningar som inleddes under 2017

 

däribland insyn i rådet, problemet med svängdörrar för tidigare kommissionsledamöter, tillgängligheten på kommissionens webbplats för personer med funktionsnedsättning, verksamhet innan ansökningar lämnas in med anknytning till EMA:s utvärderingar av läkemedel

4

Strategiska undersökningar som avslutades under 2017

 

däribland insyn i expertgrupper, hur kommissionen hanterar överträdelseklagomål inom ramen för EU Pilot, förseningar i provning av kemikalier, motverkande av intressekonflikter för kommissionens särskilda rådgivare

8

Strategiska initiativ som inleddes under 2017 (förfrågningar om klargörande, ej formella undersökningar)

 

däribland öppenhet i fråga om lobbyverksamhet vid Europeiska rådet, insyn i brexit, förbättring av det europeiska medborgarinitiativet, information till allmänheten om uttalandet från EU och Turkiet, regler om svängdörrar vid flera av EU:s institutioner och organ, Europeiska ombudsmannanätverkets parallella initiativ om ozonregler

6

Strategiska initiativ som avslutades under 2017

 

däribland kommissionens webbplatsers tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning, insyn i EIB, insyn i europeiska finanspolitiska nämnden, förebyggande av intressekonflikter vid EIB, kommissionens tidigare ordförande José Manuel Barroso och problemet med svängdörrar, information till allmänheten om uttalandet från EU och Turkiet