Kas teil on kaebus ELi institutsiooni või asutuse kohta?

Działania podjęte przez Europejską Rzecznik Praw Obywatelskich w odpowiedzi na skargi złożone w 2017 r.

Działania podjęte przez Europejską Rzecznik Praw Obywatelskich w odpowiedzi na skargi złożone w 2017 r.
1 148 Udzielenie porady lub skierowanie sprawy do innego organu rozpatrującego skargi 52,8%
595 Skarżący został poinformowany o niemożności udzielenia porady 27,3%
370 Otwarto dochodzenie 17%
63 Decyzja w sprawie dopuszczalności 2,9%