Kas teil on kaebus ELi institutsiooni või asutuse kohta?

Door de Europese Ombudsman ondernomen acties naar aanleiding van in 2017 ontvangen klachten

Door de Europese Ombudsman ondernomen acties naar aanleiding van in 2017 ontvangen klachten
1 148 Advies gegeven of zaak doorverwezen naar ander klachtenbehandelingsorgaan 52,8 %
595 Antwoord aan klagers om hen te informeren dat er geen verder advies kan worden gegeven 27,3 %
370 Onderzoek geopend 17 %
63 Besluit over ontvankelijkheid 2,9 %