Kas teil on kaebus ELi institutsiooni või asutuse kohta?

Izmeklēšanas ilgums lietās, ko Eiropas Ombuds 2017. gadā ir slēdzis

Izmeklēšanas ilgums lietās, ko Eiropas Ombuds 2017. gadā ir slēdzis (vidēji mazāk par 9 mēnešiem)

32%

Lietas slēgtas 3 mēnešos

48%

Lietas slēgtas 3–12 mēnešos

5%

Lietas slēgtas 12–18 mēnešos

15%

Lietas slēgtas pēc vairāk nekā 18 mēnešiem[1]

 

[1] Dažu sarežģītu lietu gadījumā ir nepieciešamas vairākas apspriešanās, piedaloties sūdzības iesniedzējam un iesaistītajai iestādei — paredzams, ka jaunie īstenošanas noteikumi samazinās izmeklēšanu ilgumu.