Kas teil on kaebus ELi institutsiooni või asutuse kohta?

Konsultacijos, skundai ir tyrimai 2021 m.

Konsultacijos, skundai ir tyrimai 2021 m.

20 536

Europos ombudsmeno pagalba pasinaudoję asmenys

17 060

Ombudsmeno svetainėje naudojant interaktyvųjį vadovą suteiktos konsultacijos

2 166

Nagrinėti nauji skundai

1 310

Ombudsmeno tarnybų atsakymai į prašymus suteikti informacijos

338

Pradėti tyrimai

332

Remiantis skundais pradėti tyrimai

6

Savo iniciatyva pradėti tyrimai

305

Užbaigti tyrimai

300

Užbaigti remiantis skundais pradėti tyrimai

5

Užbaigti savo iniciatyva pradėti tyrimai