Kas teil on kaebus ELi institutsiooni või asutuse kohta?

Torthaí na bhfiosrúchán a dhún an tOmbudsman Eorpach sa bhliain 2017

Torthaí na bhfiosrúchán a dhún an tOmbudsman Eorpach sa bhliain 2017

Shocraigh an institiúid lena mbaineann an gearán, thángthas ar réiteach nó thángthas ar réiteach go páirteach

166

45.7 %

Níor aimsíodh aon drochriarachán

164

45.2 %

Ní raibh údar ann le haon fhiosrúcháin bhreise

27

7.4 %

Aimsíodh drochriarachán

24

6.6 %

Eile

11

3.0 %

Nóta: I roinnt cásanna, dhún an tOmbudsman fiosrúcháin ar dhá fhoras nó níos mó. Mar sin, is os cionn 100 % atá iomlán na gcéatadán thuasluaite.