Kas teil on kaebus ELi institutsiooni või asutuse kohta?

An gníomh a rinne an tOmbudsman Eorpach de bhun gearáin a fuarthas sa bhliain 2017

An gníomh a rinne an tOmbudsman Eorpach de bhun gearáin a fuarthas sa bhliain 2017
1 148 Cuireadh comhairle ar fáil nó cuireadh an cás ar aghaidh chuig comhlacht gearán eile 52.8 %
595 Seoladh freagra chun a chur in iúl don ghearánach nach bhféadfaí tuilleadh comhairle a chur ar fáil 27.3 %
370 Osclaíodh fiosrúchán 17 %
63 Rinneadh cinneadh maidir le hinghlacthacht an ghearáin 2.9 %