Kas teil on kaebus ELi institutsiooni või asutuse kohta?

Euroopa Ombudsmani poolt 2019. aastal lõpetatud juhtumite uurimise kestus


Euroopa Ombudsmani poolt 2019. aastal lõpetatud juhtumite uurimise kestus (keskmiselt vähem kui 7 kuud)

243

43,4 %

3 kuu

jooksul lõpetatud juhtumid

208

37,1 %

3–12 kuu

jooksul lõpetatud juhtumid

52

9,3 %

12–18 kuu

jooksul lõpetatud juhtumid

57

10,2 %

enam kui 18 kuu

jooksul lõpetatud juhtumid[1]

 

[1] Mõnes keerukas menetluses tuleb kaebuse esitaja ja asjaomase institutsiooniga arutada probleemi mitu korda.