Kas teil on kaebus ELi institutsiooni või asutuse kohta?

Euroopa Ombudsmani tegevus 2019. aastal menetletud uute kaebuste lahendamisel

Euroopa Ombudsmani tegevus 2019. aastal menetletud uute kaebuste lahendamisel

862

nõuannet või juhtumi edasisaatmist mõnele teisele kaebusi lahendavale organile

39,2 %

883

kaebuse esitajale saadetud vastust, et edasist nõu ei saa anda

40,1 %

456

algatatud uurimist

20,7 %