Kas teil on kaebus ELi institutsiooni või asutuse kohta?

Euroopa Ombudsmani poolt 2019. aastal registreeritud kaebused ja algatatud uurimised päritoluriikide kaupa

Euroopa Ombudsmani poolt 2019. aastal registreeritud kaebused ja algatatud uurimised päritoluriikide kaupa

Riik

Registreeritud kaebuste arv

Algatatud uurimiste arv

Hispaania

285

47

Saksamaa

227

61

Belgia

203

88

Ühendkuningriik

174

30

Poola

157

10

Prantsusmaa

118

26

Itaalia

94

29

Portugal

72

7

Rumeenia

65

8

Kreeka

58

19

Madalmaad

56

15

Bulgaaria

52

8

Rootsi

51

19

Tšehhi Vabariik

44

8

Iirimaa

40

9

Horvaatia

38

7

Austria

36

9

Ungari

33

6

Soome

28

2

Sloveenia

26

1

Luksemburg

22

7

Taani

17

5

Malta

17

6

Küpros

16

3

Leedu

14

5

Slovakkia

12

5

Läti

10

1

Eesti

7

1

Muud riigid

159

11

Teadmata

40

3

Kokku

2171

456