Kas teil on kaebus ELi institutsiooni või asutuse kohta?

Strateegilise töö teemad 2019. aastal

Strateegilise töö teemad 2019. aastal

Strateegilised uurimised

· Eurorühma ettevalmistavate organite läbipaistvus

· Nn pöördukse efekt Euroopa Komisjonis

· Puuetega inimeste kohtlemine ELi ühises ravikindlustusskeemis

· Euroopa Ravimiamet ja ravimi müügiloa taotlemisele eelnev tegevus

Strateegilised algatused (selgituste küsimine, mitteametlikud uurimised)

· Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondidega seotud tõhusad kaebuste esitamise mehhanismid ELi liikmesriikides

· Brexiti läbirääkimiste läbipaistvus

· Lobitöö läbipaistvus ja ELi läbipaistvusregister

· ELi toiduainetega seotud riskihindamismenetlus – läbipaistvus ja jätkusuutlikkus

· Euroopa Ülemkogu eesistuja ja huvirühmade esindajate kohtumiste läbipaistvus

· Euroopa kodanikualgatuse parandamine

· Nn pöördukse efekt ELi institutsioonides, organites ja asutustes

· Puuetega laste kaasamine Euroopa koolides

Asendusemaduse abil lapsevanemaks saavate ELi töötajate puhkuseõigused