Kas teil on kaebus ELi institutsiooni või asutuse kohta?

Euroopa Ombudsmani tegevus 2017. aastal saadud kaebuste lahendamisel

Euroopa Ombudsmani tegevus 2017. aastal saadud kaebuste lahendamisel
1 148 nõuannet või juhtumi edasisaatmist teisele kaebusi lahendavale organile 52,8 %
595 kaebuse esitajale saadetud vastust, et edasist nõu ei saa anda 27,3 %
370 algatatud uurimist 17 %
63 otsust vastuvõetavuse kohta 2,9 %