Kas teil on kaebus ELi institutsiooni või asutuse kohta?

Euroopa Ombudsmani tegevus 2017. aastal saadud kaebuste lahendamisel

Euroopa Ombudsmani tegevus 2017. aastal saadud kaebuste lahendamisel

1 148

nõuannet või juhtumi edasisaatmist teisele kaebusi lahendavale organile

52,8 %

595

kaebuse esitajale saadetud vastust, et edasist nõu ei saa anda

27,3 %

370

algatatud uurimist

17 %

63

otsust vastuvõetavuse kohta

2,9 %