Kas teil on kaebus ELi institutsiooni või asutuse kohta?

Продължителност на проверките по случаи, приключени от Европейския омбудсман през 2017 г. (средно по-малко от 9 месеца)

Продължителност на проверките по случаи, приключени от Европейския омбудсман през 2017 г. (средно по-малко от 9 месеца)

32 %

Случаи, приключени в срок до 3 месеца

48 %

Случаи, приключени в срок от 3 до 12 месеца

5 %

Случаи, приключени в срок от 12 до 18 месеца

15 %

Случаи, приключени след повече от 18 месеца[1]

 

[1] Някои комплексни случаи изискват няколко кръга консултации с жалбоподателя и засегнатата институция: очакваме, че новите правила за прилагане ще доведат до намаляване на продължителността на проверките.