Kas teil on kaebus ELi institutsiooni või asutuse kohta?

Резултати от проверките, приключени от Европейския омбудсман през 2017 г.

Резултати от проверките, приключени от Европейския омбудсман през 2017 г.

Уредени от институцията или договорено (частично) доброволно уреждане

166

45,7 %

Не е установено лошо управление

164

45,2 %

Няма основания за по-нататъшни проверки

27

7,4 %

Установено е лошо управление

24

6,6 %

Други

11

3,0 %

Забележка: В някои случаи омбудсманът е приключил проверките на две или повече основания. Поради това сборът от процентите надхвърля 100 %.