Kas teil on kaebus ELi institutsiooni või asutuse kohta?

Tähelepanu keskmes

Ombudsman asks Frontex to improve its accountability

The Ombudsman has asked Frontex to improve its accountability after conducting a strategic inquiry into how it complies with its fundamental rights obligations under its expanded mandate.

The inquiry examined the transparency of Frontex’s joint operations with national authorities at the EU’s borders, how it identifies fundamental rights concerns, and how it monitors the return of people seeking asylum.

Mida me teeme?


Euroopa Ombudsman töötab selle nimel, et edendada head juhtimistava ELi tasandil. Ombudsman uurib ELi institutsioonide ja asutuste haldusomavoli kohta esitatud kaebusi ning käsitleb ennetavalt ka laiemaid süsteemseid probleeme.

Video transkriptsioon