Kas teil on kaebus ELi institutsiooni või asutuse kohta?

Tähelepanu keskmes

Commission replies to Ombudsman findings concerning refusal to give access to text messages about COVID-19 vaccines

The Commission has replied to the Ombudsman's findings concerning its refusal to give public access to text messages between its President and the CEO of a pharmaceutical company about a COVID-19 vaccine contract. The Ombudsman's initial analysis is that the reply is problematic on several points.

Emily O’ReillyEmily O’Reilly

Euroopa Ombudsman Emily O’Reilly

Emily O’Reilly on olnud Euroopa Ombudsman alates 2013. aastast. O’Reilly ja tema töötajad abistavad inimesi, organisatsioone ja ettevõtteid, uurides halduskaebusi ja laiemaid süsteemseid probleeme ELi tasandil. Ombudsmani ettepanekud ja soovitused aitavad säilitada ELi institutsioonides kõrgeid aruandlus- ja läbipaistvusstandardeid.

Mida me teeme?


Euroopa Ombudsman töötab selle nimel, et edendada head juhtimistava ELi tasandil. Ombudsman uurib ELi institutsioonide ja asutuste haldusomavoli kohta esitatud kaebusi ning käsitleb ennetavalt ka laiemaid süsteemseid probleeme.

Video transkriptsioon