Kas teil on kaebus ELi institutsiooni või asutuse kohta?

Tähelepanu keskmes

Emily O’Reilly

Euroopa Ombudsman Emily O’Reilly

Emily O’Reilly on olnud Euroopa Ombudsman alates 2013. aastast. O’Reilly ja tema töötajad abistavad inimesi, organisatsioone ja ettevõtteid, uurides halduskaebusi ja laiemaid süsteemseid probleeme ELi tasandil. Ombudsmani ettepanekud ja soovitused aitavad säilitada ELi institutsioonides kõrgeid aruandlus- ja läbipaistvusstandardeid.

Lisateave

Mida me teeme?


Euroopa Ombudsman töötab selle nimel, et edendada head juhtimistava ELi tasandil. Ombudsman uurib ELi institutsioonide ja asutuste haldusomavoli kohta esitatud kaebusi ning käsitleb ennetavalt ka laiemaid süsteemseid probleeme.

Video transkriptsioon

Uurimiste ajakohastused

Reede | 09 juuni 2023

How the European Commission manages ‘revolving doors’ moves of its staff members

Uurimine OI/1/2021/KR - Viimane lisatud dokument:  Kirjavahetus


Reede | 02 juuni 2023

How the European Commission handled infringement proceedings against Germany about planning laws and retail space

Uurimised 2238/2021/MHZ, 2249/2021/MHZ - Viimane lisatud dokument:  Kirjavahetus