Kas teil on kaebus ELi institutsiooni või asutuse kohta?

Tähelepanu keskmes

Emily O’Reilly

Euroopa Ombudsman Emily O’Reilly

Emily O’Reilly on olnud Euroopa Ombudsman alates 2013. aastast. O’Reilly ja tema töötajad abistavad inimesi, organisatsioone ja ettevõtteid, uurides halduskaebusi ja laiemaid süsteemseid probleeme ELi tasandil. Ombudsmani ettepanekud ja soovitused aitavad säilitada ELi institutsioonides kõrgeid aruandlus- ja läbipaistvusstandardeid.

Mida me teeme?


Euroopa Ombudsman töötab selle nimel, et edendada head juhtimistava ELi tasandil. Ombudsman uurib ELi institutsioonide ja asutuste haldusomavoli kohta esitatud kaebusi ning käsitleb ennetavalt ka laiemaid süsteemseid probleeme.

Video transkriptsioon