Kas teil on kaebus ELi institutsiooni või asutuse kohta?

Eetika ja käitumisjuhend

Euroopa Ombudsman Emily O’Reilly arvab kindlalt, et üldsuse usalduse tagamiseks peavad ELi institutsioonid toimima kui kodanikusõbralikud, vastutustundlikud ja läbipaistvad teenistused ning järgima kõrgeimaid eetilisi norme. Ombudsmani büroo järgib tegevuses täielikult muu hulgas aususe ja vastutuse põhimõtteid. Nii võeti 2015. aasta veebruaris vastu ombudsmani tegevusjuhend, samuti vastab neile põhimõtetele veebilehe eetika ja tegevuse jaotises avaldatav materjal, mis annab ombudsmani tegevusele ja ressursikasutusele täieliku läbipaistvuse.

Euroopa Ombudsmani tegevusjuhend