Kas teil on kaebus
ELi institutsiooni või asutuse kohta?

Kuidas käsitleme kaebusi?

Skeem selgitab menetlust, kuidas ombudsman käsitleb kaebusi.

 • Saime kaebuse

  • Ombudsmani büroo kontrollib,
   kas peaksime algatama uurimise.

   • Algatatakse uurimine

    Kaebuse esitajale saadetakse kiri.

    • Uurimine

     Ombudsman hindab kaebust ja võib teha järgmist:
     – küsida institutsioonilt või asutuselt vastust või paluda esitada rohkem teavet;
     – korraldada kohtumise institutsiooni või asutusega ja/või seda kohapeal kontrollida;
     – küsida kaebuse esitajalt teavet või kommentaare.

     • Kaebuse saab kiiresti lahendada

      • Lahendusettepanek

       Kui institutsioon võtab selle vastu, on küsimus lahendatud.

     • Ombudsman tuvastab haldusomavoli

      • Ombudsman soovitab,
       kuidas haldusomavoli lõpetada

       Institutsioon peab esitama arvamuse 3 kuu jooksul Kaebuse esitaja võib kommenteerida.

       • Lõplik otsus

        Selles märgitakse järeldused, näiteks:
        – soovitused võeti vastu,
        – probleemi käsitleti,
        – haldusomavoli lõpetati,
        – süsteeme/menetlusi täiustati.

     • Ombudsman ei tuvasta haldusomavoli

   • Uurimist ei algatata

    – Küsimus ei ole ombudsmani pädevuses.
    – Kaebust ei saa vastu võtta (nt põhjusel, et kaebuse esitaja ei ole veel proovinud küsimust lahendada otse Euroopa Liidu institutsiooni või asutuse poole pöördudes).
    – Ebapiisav teave.
    – Küsimust saab paremini lahendada muu asutus.