• Esitada kaebuse
  • Paluda teavet
60th Rome Treaty anniversaryTeie Euroopa - Euroopa Liidu ja liikmesriikide avalike võrguteenuste portaal

Teemadokumendid

Käesolevas jaotises keskendutakse sellistele eri teemadokumentidele, mis kajastavad ombudsmani arutluskäiku ja seisukohti mitmesuguste oluliste töövaldkonna teemade suhtes või menetlustega seotud üldisemat laadi küsimuste suhtes.

Enamasti on tegemist teemadega, mille puhul ombudsman on andnud iseäranis väärtusliku panuse kaebuse esitajate aitamisse ning hea halduse kõrgete normide alalhoidmisse.

Teemadokumendid avaldatakse selles jaotises pärast nende kättesaadavaks tegemist.