• Esitada kaebuse
  • Paluda teavet
60th Rome Treaty anniversaryTeie Euroopa - Euroopa Liidu ja liikmesriikide avalike võrguteenuste portaal

Kokkuvõte: otsus juhtumi 1569/2016/DR kohta, mis käsitleb Euroopa Komisjoni keeldumist anda täielik juurdepääs e-kirjale, mille ta sai IT-ettevõtjalt broneeringuinfo direktiivi ettevalmistamisel

Kättesaadavad keeled :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv
  • Juhtum :  1569/2016/DR
    Alguskuupäev: {0} 29.10.2016 - Otsuse kuupäev: {0} 19.12.2017
  • Asjaomane institutsioon (asjaomased institutsioonid) :  Euroopa Komisjon

Kaebuse esitaja, Euroopa Parlamendi liige, väitis, et Euroopa Komisjon keeldus õigusvastaselt andmast talle täielikku juurdepääsu e-kirjale, mille ta oli saanud IT-ettevõtjalt broneeringuinfo direktiivi ettevalmistamisel. Anti ainult osaline juurdepääs. Kaebuse esitaja väitis ka, et komisjon ei andnud talle võimalust nõuda e-kirjale täielikust juurdepääsust keeldumise otsuse läbivaatamist, sest selle asjakohasus selgus alles läbivaatamisetapis, mitte tema algse nõude ajal.

Ombudsman küsis komisjonilt, kas komisjon soovib muuta keeldumist avalikustada kogu kustutatud lause. Komisjon nõustus lõpuks avalikustama rohkem, kuid mitte kõik lause kustutatud osad. Ombusman otsustas, et komisjon on võtnud nõuetekohaseid meetmeid, et lahendada see kaebuse aspekt.

Teise küsimuse suhtes leidis ombudsman, et komisjoni tegevuses puudus haldusomavoli.