• Esitada kaebuse
  • Paluda teavet
60th Rome Treaty anniversaryTeie Euroopa - Euroopa Liidu ja liikmesriikide avalike võrguteenuste portaal

Kokkuvõte: otsus juhtumi 1933/2014/JF kohta, milles keelduti lubamast täielikku avalikku juurdepääsu Euroopa Komisjoni kaubandusvoliniku ja rahvusvahelise nafta- ja gaasikontserni kohtumise aruandele

Kättesaadavad keeled :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv
  • Juhtum :  1933/2014/JF
    Alguskuupäev: {0} 17.12.2014 - Otsuse kuupäev: {0} 27.11.2017
  • Asjaomane institutsioon (asjaomased institutsioonid) :  Euroopa Komisjon

Juhtum puudutas komisjoni keeldumist anda organisatsioonile Friends of the Earth Europe täielik avalik juurdepääs Euroopa Komisjoni kaubandusvoliniku ja ettevõtte ExxonMobil kohtumise aruandele.

Ombudsmani uurimise ajal ja pärast ombudsmani ettepanekut avaldada osa dokumendi sisust andis komisjon organisatsioonile Friends of the Earth Europe kolmel korral osalise juurdepääsu e-posti aruandele. Selle tulemusena avalikustati enamik sisust ja endiselt on probleemne vaid väike osa sellest. Ombudsman märkis, et kaebuse esitaja ei esitanud avalikustamise kohta märkusi, kui tal paluti seda teha, ja et komisjon täitis ombudsmani lahendusettepaneku osaliselt. Seepärast tegi ombudsman järelduse, et täiendavat uurimist vaja ei ole.