• Esitada kaebuse
  • Paluda teavet
60th Rome Treaty anniversaryTeie Euroopa - Euroopa Liidu ja liikmesriikide avalike võrguteenuste portaal

Võrgustiku liikmete päringud

Kättesaadavad keeled :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv

Euroopa ombudsmanide võrgustiku liikmed võivad esitada Euroopa Ombudsmanile päringuid seoses uurimistel tekkinud küsimustega Euroopa Liidu kohta. Päringumenetluses aitab Euroopa Ombudsman võrgustiku liikmetel saada vastuseid Euroopa Liidu institutsioonide ekspertidelt. Nii on paljud riiklike ja piirkondlike ombudsmanide uurimised lahendatud viisil, mis muidu ei oleks olnud võimalik.