• Esitada kaebuse
  • Paluda teavet
60th Rome Treaty anniversaryTeie Euroopa - Euroopa Liidu ja liikmesriikide avalike võrguteenuste portaal

Võrgustiku liikmete päringud

Kättesaadavad keeled :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv

Euroopa ombudsmanide võrgustiku liikmed võivad esitada Euroopa Ombudsmanile päringuid ELi õigust ja poliitikat puudutavate küsimuste kohta, mis on nende uurimiste käigus tekkinud. Päringumenetluses aitab Euroopa Ombudsman võrgustiku liikmetel saada vastuseid asjaomaste Euroopa Liidu institutsioonide ekspertidelt. Nii on paljud riiklike ja piirkondlike ombudsmanide ning sarnaste asutuste uurimised lahendatud viisil, mis ei oleks muidu olnud võimalik.