• Esitada kaebuse
  • Paluda teavet
60th Rome Treaty anniversaryTeie Euroopa - Euroopa Liidu ja liikmesriikide avalike võrguteenuste portaal

Otsused

Käesolevast sektsioonist leiab Euroopa ombudsmani uurimiste tulemusena tehtud otsused alates 1. juulist 1998 lõpetatud juhtumite kohta. Otsused on tavaliselt kättesaadavad inglise keeles ja kaebuse esitamise keeles.

01/09/2008: Euroopa ombudsman võtab vastu uue otsuse esitamise stiilijuhendi.

Otsused alates juuni 2018