• Esitada kaebuse
  • Paluda teavet
60th Rome Treaty anniversaryTeie Euroopa - Euroopa Liidu ja liikmesriikide avalike võrguteenuste portaal

Kaebuse vorm


Selleks, et saavutada teie kaebuse võimalikult kiire lahendamine, võite kasutada enne kaebuse esitamist „interaktiivset juhendit”.See võimaldab teil määratleda kõige kohasema organi kaebuse lahendamiseks ning kindlustab selle, et te olete võtnud tarvitusele kõik vajalikud meetmed enne kaebuse esitamist.

Registreerimine

Elektroonilise kaebuse formulari kasutamiseks pead sa esmalt looma kasutajakonto. Konto loomiseks palun vajuta nupule "Registreeri".

Kui sa oled sisse loginud, võid esitada uue kaebuse, jätkata veel saatmata kaebuse ettevalmistamist või vaadata kaebusi, millised sa oled juba saatnud.

Registreeri

Logi sisse

Logige sisse oma online-kontole

Allalaaditav kaebuse formular

Kättesaadavad keeled :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv

Kui sa eelistad esitada oma kaebuse posti või faksi teel, kasuta palun kaebuse formulari PDF versiooni.

Palun lugege enne kaebuse vormi täitmist peatükki "Kas ta saab teid aidata? / Kuidas esitada kaebust".