• Esitada kaebuse
  • Paluda teavet
60th Rome Treaty anniversaryTeie Euroopa - Euroopa Liidu ja liikmesriikide avalike võrguteenuste portaal

Kaebuse vorm


Za účelom čo najrýchlejšieho vybavenia Vašej sťažnosti by ste pred vyplňovaním formulára sťažnosti prípadne mohli použiť „Interaktívneho sprievodcu“. Toto Vám umožní identifikovať najvhodnejší orgán pre riešenie Vašej sťažnosti a zaistiť, že pred podaním sťažnosti ste podnikli všetky potrebné kroky.

Registreerimine

Elektroonilise kaebuse formulari kasutamiseks pead sa esmalt looma kasutajakonto. Konto loomiseks palun vajuta nupule "Registreeri".

Kui sa oled sisse loginud, võid esitada uue kaebuse, jätkata veel saatmata kaebuse ettevalmistamist või vaadata kaebusi, millised sa oled juba saatnud.

Registreeri

Logi sisse

Logige sisse oma online-kontole

Formulár sťažnosti k stiahnutiu

Kättesaadavad keeled :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv

Ak chcete poslať sťažnosť poštou alebo faxom, použite tlačivo na podanie sťažnosti v PDF verzii.

Pred vyplňovaním tohto formulára sťažnosti si prosím prečítajte oddiel “Mohol by vám pomôcť? / Ako sa sťažovať”.