• Esitada kaebuse
  • Paluda teavet
60th Rome Treaty anniversaryTeie Euroopa - Euroopa Liidu ja liikmesriikide avalike võrguteenuste portaal

Logige sisse oma online-kontole

Töökohad

Menetlus

Euroopa Ombudsmani sekretariaadi vabad alalised ametikohad täidetakse asutusesisese üleviimise või edutamise teel, muude ühenduse institutsioonide või asutuste ametnike üleviimise või lähetamise teel või Euroopa Personalivaliku Ameti (EPSO) või Euroopa Liidu institutsiooni või asutuse korraldatud avaliku konkursi tulemusel koostatud varunimekirjast värbamise teel.

Ajutiste teenistujate töökohtade teated avaldatakse sisevõrgus, et edendada praeguste töötajate karjääri, või Euroopa Ombudsmani veebilehel. Tavaliselt saadab ombudsman vabade töökohtade teated ka Euroopa Liidu institutsioonidele. Ombudsmani büroos sagedamini vajatava profiiliga töökohtade jaoks võidakse avaldada alaline konkursikutse, et luua kandidaatide reserv, keda vajaduse korral kutsuda katsetele ja vestlusele.

Ühel või mitmel valikumenetlusel edukaks osutunud kandidaadid, kes on huvitunud eelkõige Euroopa Ombudsmani büroos töötamisest, on teretulnud teatama oma huvist, saates ombudsmani büroo Personali-, haldus- ja eelarvetalitus lehekülje ülaosas andmed selle valikumenetluse (või nende menetluste) kohta.

Vabad ametikohad

Euroopa Ombudsman on välja kuulutanud järgmised vaba ametikoha teated:

Kättesaadavad keeled :  en

(Senior) Case Handler AD 5/9 in the Office of the European Ombudsman

The (Senior) Case Handler in the Ombudsman's Office must necessarily have a very good command of the English language. The documents concerning the notice of vacancy are therefore only available in English.

Candidates are informed that they are not allowed to contact personally members of the Advisory Selection Committee and that doing so constitutes grounds for disqualification from the procedure.

Kättesaadavad keeled :  en

Two case handlers AD5/7 in the Office of the European Ombudsman

The Case Handler in the Ombudsman's Office must necessarily have a very good command of the English language. The documents concerning the notice of vacancy are therefore only available in English.

Candidates are informed that they are not allowed to contact personally members of the Advisory Selection Committee and that doing so constitutes grounds for disqualification from the procedure.

Taotluste esitamise tähtaeg on läbi

Kättesaadavad keeled :  en

Recruitment of Secretary General in the Ombudsman's Office at grade AD 15/16

The Secretary General is responsible for the overall management of the office to enable the implementation of the Ombudsman's strategy. The Secretary General reports directly to the Ombudsman and leads the management team. S/he works closely with the Ombudsman's cabinet and represents the office externally where appropriate.

The Secretary General in the Ombudsman's Office must necessarily have a very good command of the English language. The documents concerning the notice of vacancy are therefore only available in English.

Candidates are informed that they are not allowed to contact personally members of the Advisory Selection Committee and that doing so constitutes grounds for disqualification from the procedure.

Taotluste esitamise tähtaeg on läbi

Kättesaadavad keeled :  en

Case Handler AD 5/7 in the Office of the European Ombudsman

The Case Handler in the Ombudsman's Office must necessarily have a very good command of the English language. The documents concerning the notice of vacancy are therefore only available in English.

Candidates are informed that they are not allowed to contact personally members of the Advisory Selection Committee and that doing so constitutes grounds for disqualification from the procedure.

Taotluste esitamise tähtaeg on läbi

Välislingid

Euroopa Personalivaliku Amet (EPSO) – Euroopa Personalivaliku Amet (EPSO) asutati 26. juulil 2002. Ameti ülesanne on korraldada avalikke konkursse, et leida pädevaid töötajaid Euroopa Liidu kõigile institutsioonidele, nimelt Euroopa Parlamendile, Euroopa Liidu Nõukogule, Euroopa Komisjonile, Euroopa Kohtule, Euroopa Kontrollikojale, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele, Regioonide Komiteele ja Euroopa Ombudsmanile. EPSO alustas tegevust 1. jaanuaril 2003.

Praktikavõimalused

Nõuded

Kaks korda aastas pakub ombudsman eelkõige kõrgkooli lõpetanutele või samaväärse haridusega isikutele praktikakohti. Praktika toimub lähtuvalt büroo vajadustest kas Strasbourgis või Brüsselis. Praktikaperioodid algavad igal aastal 1. septembril ja 1. jaanuaril.

Ombudsmani büroo praktikandid peavad oskama väga hästi inglise keelt, seepärast peab saadetav avaldus olema inglise keeles. Samadel põhjustel on ka teave praktikale kandideerimise avalduste kohta ainult inglise keeles.

Praegu vabu praktikakohti ei ole.

Välislingid