• Esitada kaebuse
  • Paluda teavet
60th Rome Treaty anniversaryTeie Euroopa - Euroopa Liidu ja liikmesriikide avalike võrguteenuste portaal

Muud hüvitusmeetmed

SOLVITi võrgustik, mis tegeleb ELi piiriüleste probleemidega.

Lisateavet SOLVITi võrgustiku kohta leiab SOLVITi veebilehelt.

Kodanike nõuandeteenistus, mis tegeleb liikuvuse probleemidega Euroopa siseturul.

Lisateavet kodanike nõuandeteenistuse kohta leiab nõuandeteenistuse veebilehelt.

Euroopa Tarbijakaitsekeskuste võrgustik (ECC-Net) nõustab ja osutab abi probleemide korral piiriüleste ostutehingutega.

Informatsioon Euroopa Tarbijakaitsekeskuste võrgustiku kohta on kättesaadav ECC-Net kodulehel .

Komisjoni roll ühenduse õiguse kohaldamise tagamises.

Teavet komisjoni rolli kohta ühenduse õigusaktide kohaldamise tagamises leiab Euroopa Komisjoni veebilehe sektsioonist ELi õiguse kohaldamine.

Muu Euroopa Liidu küsimus.

Üldise teabe saamiseks Euroopa Liiduga seotud küsimuste kohta võtke ühendust Europe Directiga, külastades Europe Directi veebilehte või helistades mis tahes ELi liikmesriigist tasuta numbril*: 00800 6 7 8 9 10 11 või helista tavanumbril + 32-2-299 96 96 üle kogu maailma (kehtivad tavalised kõnetasud).

* Mõned mobiilioperaatorid ei võimalda helistada numbritele, mis algavad 00800, või küsivad nende kõnede eest tasu.Teatavatel juhtudel telefoniautomaatidest või hotellidest helistades võivad kõned olla tasulised.