• Esitada kaebuse
  • Paluda teavet
Have your say: Draft guidelines on interacting with lobbyistsKüsimusi ELi kohta?Teie Euroopa - Euroopa Liidu ja liikmesriikide avalike võrguteenuste portaal

Euroopa ombudsman uurib kaebusi seoses haldusomavoliga Euroopa Liidu institutsioonides ja asutustes.

Kui olete Euroopa Liidu liikmesriigi kodanik või elate mõnes liikmesriigis, võite esitada kaebuse Euroopa ombudsmanile. Euroopa ombudsmanile võivad kaebusi esitada ka Euroopa Liidus registreeritud ettevõtted, liidud või muud organid.