• Esitada kaebuse
  • Paluda teavet
60th Rome Treaty anniversaryTeie Euroopa - Euroopa Liidu ja liikmesriikide avalike võrguteenuste portaal

Elulookirjeldus


Jacob SödermanJacob Söderman (1995 - 2003)P. Nikiforos DiamandourosP. Nikiforos Diamandouros (2003 - 2013)Emily O'ReillyEmily O’Reilly (2013 - täna)

Kättesaadavad keeled :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv

Emily O'Reilly

Emily O'Reilly

Euroopa Ombudsman (2013 - täna)

Emily O’Reilly valiti esimest korda Euroopa ombudsmaniks juulis 2013. Pärast Euroopa Parlamendi valimisi valiti ta detsembris 2014 ametikohale viieks aastaks tagasi. Euroopa ombudsmanina uurib ta haldusomavoli Euroopa Liidu institutsioonides ja asutustes. Oma tegevuse eest sai ta 2017. aastal Schwarzkopfi Euroopa auhinna.

Aastatel 2003–2013 oli Emily O’Reilly Iirimaa esimene naissoost ombudsman ja teabevolinik ning 2007. aastal nimetati ta keskkonnateabe volinikuks.

2008. aastal andis Iirimaa riiklik ülikool (National University in Ireland) Emily O’Reillyle kui riiklikule ombudsmanile õigusteaduse audoktori kraadi inimõiguste edendamise eest oma karjääri vältel. 2014. aastal andis Dublini ülikoolikolledž (University College Dublin) talle õigusteaduse audoktori kraadi kümneaastase tegevuse eest Iirimaa ombudsmanina.

Emily O’Reilly töötas varem ajakirjaniku, kirjaniku ja poliitikatoimetajana ning tema karjäär pälvis olulist riigisisest ja rahvusvahelist tunnustust, sealhulgas 1988. aastal Harvardi ülikooli stipendiumi ja mitmeid riiklikke auhindu. Ta on kirjutanud kolm hinnatud raamatut Iirimaa poliitika ja meedia teemal ning on praegu Harvardi Niemani ajakirjanduse sihtasutuse rahvusvahelise nõuanderühma liige.

Ajakirjanikuna töötades sai ta kaks aunimetust: 1986. aasta naisajakirjanik ja 1994. aasta ajakirjanik.