• Esitada kaebuse
  • Paluda teavet
60th Rome Treaty anniversaryTeie Euroopa - Euroopa Liidu ja liikmesriikide avalike võrguteenuste portaal

Strateegilised algatused

Ombudsmani põhiülesanne on korraldada uurimisi, et teha kindlaks võimalik haldusomavoli ELi institutsioonides. Ühtlasi võib ombudsman otsustada käsitleda konkreetseid strateegiliselt olulisi küsimusi ilma uurimist algatamata. Nende strateegiliste algatuste eesmärk on anda asjaomastele institutsioonidele soovitusi tähtsate teemade kohta, juhtida nende tähelepanu avalikku huvi pakkuvatele küsimustele ja uurida teatavaid probleeme täpsemalt, enne kui tehakse otsus uurimise algatamise suhtes. Tasub märkida, et ombudsmani strateegilised uurimised ja algatused koondatakse ombudsmani uuendatud veebisaidil strateegilise töö jaotisesse.

2018. aasta strateegilised algatused