• Esitada kaebuse
 • Paluda teavet
60th Rome Treaty anniversaryTeie Euroopa - Euroopa Liidu ja liikmesriikide avalike võrguteenuste portaal

Võrgustiku tegevused

Kättesaadavad keeled :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv
Võrgustiku tegevused

Euroopa ombudsmanide võrgustik vahetab teavet ELi seaduste ja parima tava kohta seminaride ja kohtumiste, korrapäraselt ilmuva teabelehe, elektroonilise arutelufoorumi ja igapäevase elektroonilise uudisteteenuse vahendusel. Võrgustiku arendamisele on tõhusalt kaasa aidanud ka Euroopa ombudsmani visiidid liikmesriikidesse, mida korraldavad kohalikud ombudsmanid.

Riiklike ja piirkondlike ombudsmanide seminarid toimuvad üle aasta ja neid korraldab Euroopa ombudsman koos riikliku või piirkondliku ombudsmaniga. Riiklike ombudsmanide seminarid on toimunud järgmistes linnades:

 • Dublin (2013)
 • Kopenhaagen (2011)
 • Paphos (2009)
 • Strasbourg (2007)
 • Haag (2005)
 • Ateena (2003)
 • Brüssel (2001)
 • Pariis (1999)
 • Strasbourg (1996)

Piirkondlike ombudsmanide seminarid on toimunud järgmistes linnades:

 • Cardiff (2014)
 • Brüssel (2012)
 • Innsbruck (2010)
 • Berliin (2008)
 • London (2006)
 • Valencia (2003)
 • Brüssel (2001)
 • Firenze (1999)
 • Barcelona (1997)

Kontaktametnikud, kes on võrgustike esimene kokkupuuteinstants riiklikul tasandil, kohtuvad samuti kord kahe aasta jooksul Strasbourgis.

Teabeleht European Ombudsmen — Newsletter on Euroopa ombudsmanide võrgustiku jaoks väärtuslik abivahend, võimaldades ombudsmanidel vahetada teavet seoses ELi seaduste ja parima tavaga. Teabeleht ilmub kaks korda aastas inglise, prantsuse, saksa, itaalia ja hispaania keeles. Teabeleht on koht, kus ombudsmanid saavad selgitada ELi õigusega seotud juhtumeid, mida nad on käsitlenud, jagada näiteid juhtumite käsitlemise tavade kohta, mis võivad olla kasulikud teistele võrgustikuliikmetele, ning hoida kolleege kursis oma institutsioonides toimunud muutustega. Teabeleht hõlmab ka laiemat Rahvusvahelise Ombudsmanide Instituudi (IOI) Euroopa osakonna liikmeskonda ning sisaldab erisektsiooni, mis on pühendatud IOI Euroopa osakonna tegevustele.

Euroopa ombudsman pakub Euroopa ombudsmanide võrgustiku liikmetele elektroonilist ekstranetiteenust, mis sisaldab mitut arutelu- ja dokumendivahetusfoorumit. Need vahendid on osutunud võrgustikku kuuluvates ombudsmanide büroodes väga kasulikuks ning oluliste ELi õigusega seotud küsimuste kohta postitatakse regulaarselt vastuseid. Ekstranet hõlmab ka elektroonilist uudisteteenust Ombudsman Daily News, mis ilmub igal tööpäeval ja sisaldab artikleid, pressiteateid ja teadaandeid üle võrgustiku. Ekstranet sisaldab ajakohast ja usaldusväärset nimekirja riiklikest ja piirkondlikest ombudsmanidest Euroopa Liidu liikmes- ja kandidaatriikides ning mõningates muudes Euroopa riikides.