• Esitada kaebuse
  • Paluda teavet
Have your say: Draft guidelines on interacting with lobbyistsKüsimusi ELi kohta?Teie Euroopa - Euroopa Liidu ja liikmesriikide avalike võrguteenuste portaal

Aastaaruanded aastal 2015

2015

Kättesaadavad keeled :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv