• Esitada kaebuse
  • Paluda teavet
60th Rome Treaty anniversaryTeie Euroopa - Euroopa Liidu ja liikmesriikide avalike võrguteenuste portaal

Aastaaruanded aastal 2016

2016

Kättesaadavad keeled :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv
Aastaaruanne 2016
Aastaaruanne 2016
teisipäev, 16. mai 2017. a
Emily O'Reilly
Sirvi selle väljaande HTML-versiooni