¿Tiene una reclamación contra una institución u órgano de la UE?

Consultare publică privind proiectul de declaraţie a principiilor serviciului public pentru funcţionarii europeni

24 februarie 2011

Această consultare publică este acum încheiată.

Introducere

Ombudsmanul European investighează plângerile privind cazuri de administrare defectuoasă în activităţile instituţiilor UE[1]. Experienţa sa în materie de soluţionare a plângerilor şi contactele sale cu instituţiile şi personalul acestora, cu cetăţenii şi cu organizaţiile societăţii civile l-au condus la concluzia că funcţionarii publici şi publicul vor avea de câştigat de pe urma unei declaraţii directe şi concise a principiile serviciului public pentru funcţionarii europeni[2].

Ombudsmanul a pregătit un proiect al acestei declaraţii, asupra căreia aşteaptă comentarii.

Proiectul urmăreşte să ia în considerare, printre altele, bunele practici care există în statele membre. În vederea promovării acestui obiectiv, Ombudsmanul European a consultat ombudsmanii naţionali care fac parte din Reţeaua Europeană a Ombudsmanilor înainte de a pregăti proiectul. Documentul de consultare trimis ombudsmanilor naţionali, precum şi un raport referitor la răspunsurile lor sunt disponibile ca documente de referinţă.

Motivele propunerii unei declarații de principii ale serviciului public

Obiectivele prevăzute în declaraţia de misiune a Ombudsmanului european includ „clădirea încrederii prin dialogul între cetățeni și Uniunea Europeană și dezvoltarea celor mai înalte standarde de comportament în instituțiile Uniunii”.

Ombudsmanul urmăreşte, de asemenea, să aibă „un impact pozitiv asupra culturii administrative a instituţiilor UE” (a se vedea Strategia de mandat a Ombudsmanului)

Declaraţia a fost elaborată cu scopul de a clarifica anumite valori fundamentale, care ar trebui să se reflecte în comportamentul funcţionarilor europeni. Prin enunţarea clară a acestor valori, declaraţia urmăreşte să promoveze încrederea cetăţenilor în serviciul public european şi instituţiile europene pe care le deserveşte.

Proiectul de declaraţie este menit să completeze instrumentele existente, inclusiv Statutul funcţionarilor, Regulamentul financiar şi Codul European al Bunei Conduite Administrative, ce conţin norme şi principii generale care reglementează comportamentul funcţionarilor publici. Acesta va ajuta funcţionarii publici să se concentreze pe spiritul în care ar trebui să aplice normele interne detaliate ale instituţiilor UE care reglementează chestiuni precum acceptarea cadourilor şi conflictele de interese. Prin urmare, va promova buna administrare şi va diminua probabilitatea apariţiei administrării defectuoase.

Consultarea publică

Aşteptăm comentarii privind proiectul de principii ale serviciului public din partea persoanelor fizice şi a organizaţiilor.

Ombudsmanul le va scrie instituţiilor şi organelor UE menţionate la articolul 13 din Tratatul privind Uniunea Europeană, precum şi reţelei şefilor agenţiilor UE, pentru a-i informa cu privire la consultarea publică.

Toate comentariile primite până la termenul stabilit vor fi luate în considerare pentru finalizarea declaraţiei Ombudsmanului European a principiilor serviciului public pentru funcţionarii europeni.

La fel ca toate instituţiile UE, Ombudsmanul trebuie să lucreze cât mai deschis posibil, iar declaraţia sa de misiune încurajează transparenţa. Prin urmare, pe site-ul internet al Ombudsmanului European, va fi publicată o listă a persoanelor şi organizaţiilor din partea cărora se vor primi comentarii. La cerere, comentariile vor fi accesibile publicului.

Dacă există o justificare adecvată pentru care nu vreţi ca numele dumneavoastră să fie publicat sau comentariul dumneavoastră să nu fie accesibil publicului, vă rugăm să explicaţi motivul pentru care trimiteţi comentariul.

Cum puteţi contribui

Comentariile trebuie trimise Ombudsmanului până la 15 mai iunie 2011.

● prin poştă: Ombudsmanul European, 1 avenue du Président Robert Schuman, CS 30403, F - 67001 Strasbourg Cedex, Franţa;

● prin fax: +33 (0)3 88 17 90 62;

● prin e-mail: http://www.ombudsman.europa.eu/shortcuts/contacts.faces 

 

 

Proiect pentru consultarea publică

Principiile serviciului public care ar trebui să ghideze funcţionarii europeni*

Angajamentul faţă de Uniunea Europeană şi cetăţenii acesteia

Funcţionarii publici trebuie să fie conştienţi că instituţiile Uniunii există pentru a servi intereselor Uniunii şi ale cetăţenilor.

Aceştia trebuie să facă recomandări şi să ia decizii numai pentru a servi aceste interese, şi pentru niciun alt scop.

Funcţionarii publici trebuie să-şi exercite funcţiile cât mai bine cu putinţă şi trebuie să urmărească să fie un bun exemplu pentru ceilalţi.

Integritate

Funcţionarii trebuie să se comporte în toate cazurile într-un mod care ar putea fi supus celui mai amănunţit control public. Această obligaţie nu este considerată ca fiind îndeplinită doar acţionând în spiritul legii.

Funcţionarii publici nu trebuie să-şi asume nicio obligaţie financiară sau de alt tip care i-ar putea influenţa în exercitarea funcţiilor lor. Aceştia trebuie să declare orice interese private legate de funcţiile lor.

Funcţionarii publici trebuie să procedeze astfel încât să evite conflictele de interese şi apariţia acestor conflicte. Această obligaţie le revine şi după ce părăsesc biroul.

Atunci când solicită rambursarea cheltuielilor şi plata alocaţiilor, funcţionarii trebuie să se lase conduşi de simţul corectitudinii decât să caute să-şi sporească beneficiile la maxim.

Obiectivitate

Funcţionarii publici trebuie să fie deschişi faţă de nou, să ţină seama de probe şi să fie dispuşi să asculte puncte de vedere diferite. Aceştia trebuie să fie capabili să recunoască şi să remedieze greşelile.

În procedurile care implică evaluări comparative, funcţionarii publici trebuie să îşi bazeze recomandările şi deciziile numai în funcţie de merite şi orice alţi factori prevăzuţi în mod expres de lege.

Funcţionarii publici nu trebuie să se lase influenţaţi în comportamentul lor profesional de faptul că simpatizează sau nu o anumită persoană.

Respect faţă de ceilalţi

Funcţionarii publici trebuie să aibă un comportament respectuos între ei şi faţă de cetăţeni. Ei trebuie să fie politicoşi, dispuşi să ajute şi cooperanţi.

Transparenţă

Funcţionarii publici trebuie să fie dispuşi să-şi explice activităţile şi să prezinte motivele acţiunilor lor. Aceştia trebuie să accepte controlul public al comportamentului lor, inclusiv în ceea ce privește respectul principiile serviciului public.[1] Termenul „instituţie” este folosit aici pentru a se referi la ceea ce este desemnat în mod oficial în limbajul UE drept „instituţii, organe, oficii şi agenţii”.

[2] Termenul „funcţionar” se referă la personalul instituţiilor UE. Aceştia sunt cunoscuţi, în mod oficial, în limbajul UE, sub denumirea de „funcţionari şi ceilalţi agenţi”

* Termenul „funcţionari” se referă la personalul instituţiilor, organelor, oficiilor şi agenţiilor UE. Aceştia sunt cunoscuţi, în mod formal, în limbajul UE, sub denumirea de „funcţionari şi ceilalţi agenţi”