¿Tiene una reclamación contra una institución u órgano de la UE?

Δημόσια διαβούλευση σχετικά με το σχέδιο κειμένου για τις αρχές που πρέπει να καθοδηγούν τους δημοσίους υπαλλήλους της ΕΕ κατά την άσκηση των καθηκόντων τους

24 Φεβρουαρίου 2011

Η εν λόγω δημόσια διαβούλευση έχει ολοκληρωθεί.

Εισαγωγή

Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής ερευνά αναφορές για κακοδιοίκηση στη λειτουργία των θεσμικών οργάνων της ΕΕ[1]. Η εμπειρία του από την εξέταση των αναφορών και από τις επαφές του τόσο με τα θεσμικά όργανα και το προσωπικό τους, όσο και με τους πολίτες και τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, τον οδήγησε στο συμπέρασμα ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι και το κοινό θα επωφελούνταν από μια σαφή και συνοπτική καταγραφή των αρχών που πρέπει να καθοδηγούν τους δημοσίους υπαλλήλους της ΕΕ κατά την άσκηση των καθηκόντων τους[2].

Ο Διαμεσολαβητής συνέταξε ένα σχέδιο του κειμένου αρχών επί του οποίου καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους.

Σκοπός του σχεδίου είναι να συμπεριλάβει, μεταξύ άλλων, τις βέλτιστες πρακτικές που εφαρμόζονται στα κράτη μέλη. Για την προώθηση αυτού του στόχου, ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής διαβουλεύθηκε με τους εθνικούς διαμεσολαβητές στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαμεσολαβητών πριν από την κατάρτιση του σχεδίου. Το έγγραφο διαβούλευσης που εστάλη στους εθνικούς διαμεσολαβητές καθώς και μια έκθεση σχετικά με τις απαντήσεις τους, διατίθενται επίσης ως συνοδευτικά έγγραφα.

Οι λόγοι για τους οποίους προτείνεται το κείμενο αρχών

Όπως αναφέρεται στο κείμενο της αποστολής του, ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής «στοχεύει, μέσω του διαλόγου, στην οικοδόμηση της εμπιστοσύνης μεταξύ των πολιτών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην υιοθέτηση βέλτιστων προτύπων συμπεριφοράς από τα θεσμικά όργανα της Ένωσης».

Ο Διαμεσολαβητής έχει επίσης ως στόχο να «επηρεάζ[ει] θετικά τον διοικητικό πολιτισμό των θεσμικών οργάνων της ΕΕ» (βλ. Στρατηγικός σχεδιασμός για τη θητεία του Διαμεσολαβητή).

Το κείμενο αρχών καταρτίστηκε με σκοπό να αποσαφηνιστούν ορισμένες θεμελιώδεις αξίες που πρέπει να αντικατοπτρίζει η συμπεριφορά των δημοσίων υπαλλήλων της ΕΕ. Η σαφής εξαγγελία αυτών των αξιών έχει ως στόχο να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη προς τους δημοσίους υπαλλήλους και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ στα οποία υπηρετούν.

Το κείμενο των αρχών προορίζεται να λειτουργήσει συμπληρωματικά προς υφιστάμενα κείμενα, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται ο Κανονισμός Υπηρεσιακής Κατάστασης των Υπαλλήλων, ο Δημοσιονομικός Κανονισμός, και ο Ευρωπαϊκός Κώδικας Ορθής Διοικητικής Συμπεριφοράς, τα οποία περιέχουν γενικούς κανόνες και αρχές που διέπουν τη συμπεριφορά των δημοσίων υπαλλήλων. Θα βοηθήσει τους δημόσιους υπαλλήλους να αντιληφθούν το πνεύμα με το οποίο οφείλουν να εφαρμόζουν τους αναλυτικούς εσωτερικούς κανόνες των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, κανόνες που διέπουν ζητήματα όπως είναι η αποδοχή δώρων και η σύγκρουση συμφερόντων. Αυτό θα προωθήσει τη χρηστή διοίκηση και θα μειώσει τις πιθανότητες κρουσμάτων κακοδιοίκησης.

Η δημόσια διαβούλευση

Άτομα και οργανώσεις καλούνται να υποβάλουν παρατηρήσεις σχετικά με το σχέδιο κειμένου για τις αρχές που πρέπει να καθοδηγούν τη συμπεριφορά των δημοσίων υπαλλήλων της ΕΕ κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

Ο Διαμεσολαβητής ενημερώνει εγγράφως τα θεσμικά όργανα και οργανισμούς της ΕΕ όπως αναφέρονται στο άρθρο 13 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και το δίκτυο των επικεφαλής των οργανισμών της ΕΕ σχετικά με τη δημόσια διαβούλευση.

Όλες οι παρατηρήσεις που θα σταλούν εντός της προθεσμίας θα ληφθούν υπόψη κατά την οριστική διαμόρφωση του κειμένου αρχών από τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή.

Όπως όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, ο Διαμεσολαβητής οφείλει να λειτουργεί με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη διαφάνεια, το δε κείμενο της αποστολής του ενθαρρύνει τη διαφάνεια. Ως εκ τούτου, στον ιστότοπο του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή θα δημοσιευθεί ο κατάλογος των προσώπων και οργανώσεων που θα υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους. Το κοινό θα έχει πρόσβαση στα ίδια τα σχόλια κατόπιν αιτήματος.

Εάν υπάρχουν βάσιμοι λόγοι για τους οποίους δεν πρέπει να δημοσιοποιηθεί το όνομά σας ή/και να δοθεί στο κοινό πρόσβαση στις παρατηρήσεις σας, παρακαλείσθε να εξηγήσετε τον λόγο κατά την αποστολή των παρατηρήσεών σας.

Πώς μπορείτε να συμβάλετε

Οι παρατηρήσεις πρέπει να αποσταλούν στον Διαμεσολαβητή έως τις 15 Μαΐου Ιουνίου 2011:

● με επιστολή στη διεύθυνση: Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής, 1 avenue du Président Robert Schuman, CS 30403, F - 67001 Strasbourg Cedex, Γαλλία

● με φαξ στον αριθμό: +33 (0)3 88 17 90 62

● ηλεκτρονικά (βλ. έντυπο επικοινωνίας) στη διεύθυνση: http://www.ombudsman.europa.eu/shortcuts/contacts.faces 

 

 

Σχέδιο προς δημόσια διαβούλευση

Αρχές συμπεριφοράς για τους δημοσίους υπαλλήλους

Αρχές που πρέπει να καθοδηγούν τους δημόσιους υπαλλήλους της ΕΕ* κατά την άσκηση των καθηκόντων τους

Αφοσίωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τους πολίτες της

Οι δημόσιοι υπάλληλοι πρέπει να έχουν επίγνωση ότι ο λόγος ύπαρξης των θεσμικών οργάνων της Ένωσης είναι να υπηρετούν τα συμφέροντα της Ένωσης και των πολιτών της.

Οφείλουν να διατυπώνουν συστάσεις και να λαμβάνουν αποφάσεις μόνο υπέρ αυτών των συμφερόντων και όχι για άλλους σκοπούς.

Οι δημόσιοι υπάλληλοι οφείλουν να εκτελούν τα καθήκοντά τους όσο καλύτερα μπορούν και να αποτελούν παράδειγμα προς μίμηση για τους άλλους.

Ακεραιότητα

Η συμπεριφορά των δημοσίων υπαλλήλων πρέπει πάντοτε, όταν ασκείται δημόσιος έλεγχος, να κρίνεται άμεμπτη. Η υποχρέωση προς τούτο δεν εξαντλείται απλώς στη σύννομη συμπεριφορά.

Οι δημόσιοι υπάλληλοι δεν πρέπει να αναλαμβάνουν οικονομικές ή λοιπές υποχρεώσεις που ενδέχεται να επηρεάσουν την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Πρέπει να δηλώνουν οιαδήποτε ιδιωτικά συμφέροντα που σχετίζονται με τα καθήκοντά τους.

Οι δημόσιοι υπάλληλοι πρέπει να φροντίζουν να αποφεύγουν συνθήκες σύγκρουσης συμφερόντων και να αποτρέπουν την εμφάνιση τέτοιων συγκρούσεων. Η υποχρέωση αυτή ισχύει και μετά την αποχώρησή τους από την υπηρεσία.

Κατά την αξίωση είσπραξης δαπανών και επιδομάτων, οι δημόσιοι υπάλληλοι πρέπει να δρουν με γνώμονα τι είναι ορθό και να μην επιζητούν τη μεγιστοποίηση του οφέλους για τους ίδιους.

Αντικειμενικότητα

Οι δημόσιοι υπάλληλοι πρέπει να χαρακτηρίζονται από ανοικτό πνεύμα, να βασίζονται σε τεκμήρια και να είναι πρόθυμοι να ακούσουν διαφορετικές απόψεις. Πρέπει να είναι διατεθειμένοι να παραδεχθούν σφάλματα και να τα επανορθώνουν.

Σε διαδικασίες που αφορούν συγκριτικές αξιολογήσεις, οι δημόσιοι υπάλληλοι πρέπει να βασίζουν τις συστάσεις και τις αποφάσεις τους μόνο στα προσόντα και σε άλλους παράγοντες που προβλέπονται ρητά από τον νόμο.

Οι δημόσιοι υπάλληλοι δεν πρέπει να επιτρέπουν προσωπικές συμπάθειες ή αντιπάθειες να επηρεάζουν την επαγγελματική τους συμπεριφορά.

Σεβασμός προς τους άλλους

Οι δημόσιοι υπάλληλοι πρέπει να συμπεριφέρονται επιδεικνύοντας σεβασμό προς τους συναδέλφους τους και προς τους πολίτες. Πρέπει να είναι ευγενικοί, εξυπηρετικοί και να διακρίνονται από πνεύμα συνεργασίας.

Διαφάνεια

Οι δημόσιοι υπάλληλοι πρέπει να είναι πρόθυμοι να εξηγήσουν τις δραστηριότητές τους και να αιτιολογήσουν τις πράξεις τους. Πρέπει να αποδέχονται να ελέγχεται η συμπεριφορά τους και, μεταξύ άλλων, η συμμόρφωσή τους προς τις αρχές που πρέπει να τους καθοδηγούν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.[1] Ο όρος «θεσμικό όργανο» χρησιμοποιείται εδώ συνοπτικά για τα «θεσμικά όργανα, λοιπά όργανα και οργανισμούς», όπως αποκαλούνται επίσημα στην ΕΕ.

[2] Ο όρος «δημόσιος υπάλληλος» αφορά το προσωπικό των θεσμικών οργάνων της ΕΕ. Επίσημα αποκαλούνται «υπάλληλοι και λοιπό προσωπικό».

* Ο όρος «δημόσιος υπάλληλος» αφορά το προσωπικό των θεσμικών οργάνων, των λοιπών οργάνων και των οργανισμών της ΕΕ. Επίσημα, στην ΕΕ αποκαλούνται «υπάλληλοι και λοιπό προσωπικό».