¿Tiene una reclamación contra una institución u órgano de la UE?

Europeiska kommissionens underlåtenhet att svara på skrivelser om anordnandet av en konferens om religionsfrihet vid religiös slakt