¿Tiene una reclamación contra una institución u órgano de la UE?

Europeiska kommissionens underlåtenhet att fatta ett slutligt beslut om en begäran om allmänhetens tillgång till handlingar som rör registrering av ett konsultföretag i EU:s databas för tidig upptäckt och uteslutning (Edes)