¿Tiene una reclamación contra una institución u órgano de la UE?

Europeiska kommissionens beslut att inte förlänga löptiden för ett projekt som finansierats inom ramen för programmet Erasmus+, trots de extraordinära omständigheter som rått till följd av covid-19-pandemin