¿Tiene una reclamación contra una institución u órgano de la UE?

Evropska komisija ni odgovorila na zahtevo in pomisleke glede obravnave pritožbe zoper Nemčijo zaradi kršitve v zvezi z izvajanjem zakonodaje EU o preprečevanju pranja denarja – CHAP(2020)2935