¿Tiene una reclamación contra una institución u órgano de la UE?

Komisija ni odgovorila na zahtevo po informacijah v zvezi z odgovornostjo za nadomestilo izgub, ki so nastale, ker Nemčija ni prenesla četrte direktive o preprečevanju pranja denarja v nacionalno zakonodajo