¿Tiene una reclamación contra una institución u órgano de la UE?

Evropska komisija ni potrdila prejema pritožbe v zvezi z domnevno izdajo ponarejenih evropskih digitalnih covidnih potrdil v Italiji