¿Tiene una reclamación contra una institución u órgano de la UE?

Skutočnosť, že Európska komisia neprijala konečné rozhodnutie o žiadosti o prístup verejnosti k dokumentom týkajúcim sa registrácie konzultačnej spoločnosti v databáze systému včasného odhaľovania rizika a vylúčenia (EDES) EÚ