¿Tiene una reclamación contra una institución u órgano de la UE?

Odmietnutie Európskej komisie poskytnúť prístup verejnosti k textovým správam medzi predsedom Komisie a výkonným riaditeľom farmaceutickej spoločnosti o nákupe očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19