¿Tiene una reclamación contra una institución u órgano de la UE?

Rozhodnutie Európskej komisie nepredĺžiť trvanie projektu financovaného v rámci programu Erasmus+ napriek mimoriadnym okolnostiam spôsobeným pandémiou COVID-19