¿Tiene una reclamación contra una institución u órgano de la UE?

Odmietnutie Európskeho úradu pre boj proti podvodom poskytnúť prístup verejnosti k výzvam na predloženie ponúk v súvislosti s projektom financovaným EÚ, ktorý bol predmetom vyšetrovania