¿Tiene una reclamación contra una institución u órgano de la UE?

Ako Európsky úrad pre výber pracovníkov (EPSO) vyhodnotil skúsenosti uchádzača vo výberovom konaní na zamestnancov EÚ v oblasti medzinárodnej spolupráce