¿Tiene una reclamación contra una institución u órgano de la UE?

Komisia a údajné nedostatočné opatrenia prijaté na zmiernenie situácie výskumných pracovníkov v akciách programu Marie Skłodowska-Curie počas krízy spôsobenej ochorením COVID-19