¿Tiene una reclamación contra una institución u órgano de la UE?

Nieudzielenie przez Komisję Europejską odpowiedzi na pisma dotyczące organizacji konferencji poświęconej „Wolności religii w odniesieniu do uboju rytualnego”