¿Tiene una reclamación contra una institución u órgano de la UE?

Brak udzielenia przez Komisję Europejską odpowiedzi na wniosek i obawy dotyczące rozpatrzenia przez nią skargi w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego dotyczącej wdrożenia przez Niemcy unijnych przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy – CHAP(2020)2935