¿Tiene una reclamación contra una institución u órgano de la UE?

Brak udzielenia przez Komisję odpowiedzi na wniosek o informacje na temat odpowiedzialności za wynagrodzenie strat wynikających z braku transpozycji czwartej dyrektywy w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy przez Niemcy